Privacy

Lees hier hoe Mackrad.nl omgaat met uw gegevens/privacy

Heeft u vragen, opmerkingen en/of complimenten? Neem dan contact op.

Website bezoekers

Wij maken gebruik van Google Analytics en Matomo om bezoekersgedrag op onze websites vast te leggen. Wij anonimiseren deze gegevens en hebben daardoor geen idee wie welke pagina’s bezoekt, maar krijgen zo wel inzicht welke pagina’s bezocht worden. Deze data gebruiken wij om onze website te verbeteren.

Lees hier meer over in onze cookieverklaring.

Welke (persoons)gegevens verwerkt Mackrad.nl?

Alleen gegevens die nodig zijn voor de uitvoer van opdrachten, het onderhouden van gewenst contact en ten behoeve van de financiële administratie.

  • Naam contactpersoon
  • Contactgegevens
  • Financiële gegevens, mits van toepassing.

Nieuwsbrief

U kunt zich opgeven voor onze nieuwsbrief. Daarvoor vragen wij alleen om uw e-mailadres.

U kan te allen tijde zelf uw gegevens aanpassen en deleten via de links in een ontvangen nieuwsbrief van Mackrad.nl. U kan uiteraard ook contact opnemen.

Uw rechten

Dankzij de Algemene Verordening Gegevensbescherming hebben burgers de volgende rechten:

  • Recht op inzage.
  • Het recht op dataportabiliteit.
  • Het recht op vergetelheid. Het recht om ‘vergeten’ te worden.
  • Recht op rectificatie en aanvulling. Het recht om de persoonsgegevens die verwerkt worden te wijzigen.
  • Het recht op beperking van de verwerking: Het recht om minder gegevens te laten verwerken.
  • Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Oftewel: het recht op een menselijke blik bij besluiten.
  • Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.

Wanneer u aanspraak wil maken op uw rechten bij Mackrad.nl kunt u altijd contact opnemen.

Contact met Mackrad.nl

Lees hier welke systemen wij gebruiken wanneer u contact met ons opneemt.

Datalek melden

Heeft er een datalek plaatsgevonden waarbij persoonlijke gegevens zijn blootgesteld aan verlies of onrechtmatige verwerking?

Neem dan alstublieft direct contact op.

Wij waarderen het ook wanneer u contact opneemt als er een datalek heeft plaatsgevonden waarbij geen persoonlijke gegevens in het geding zijn gekomen.