Disclaimer

  1. Home
  2. chevron_right
  3. Disclaimer

Algemeen

Mackrad.nl/Marcus Bergsma verleent u hierbij toegang tot www.mackrad.nl (de Website), en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Marcus Bergsma en derden zijn aangeleverd. Mackrad.nl/Marcus Bergsma behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Mackrad.nl. Uitzonderingen zijn (mogelijke) producten in de webshop.

Deze website is met de grootst mogelijke zorg en zorgvuldigheid samengesteld. Bij het selecteren van informatie die van anderen afkomstig is, wordt door de redactie van de website de nodige zorgvuldigheid betracht. Mackrad.nl kan echter niet verantwoordelijk gesteld worden voor onjuiste informatie en de gevolgen daarvan. Aan de informatie op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

De website biedt mogelijk ook toegang tot websites en informatiebestanden die door anderen onderhouden worden. Mocht worden geconstateerd dat hyperlinks leiden naar informatie die strijdig is met de wet dan worden deze links verwijderd. Mackrad.nl kan niet aansprakelijk gehouden worden voor de gevolgen van het gebruik van deze informatie.

Het is niet toegestaan om de normale werking van deze website te verstoren of de integriteit ervan te schenden (kraken, hacken). Het is niet toegestaan veranderingen aan te brengen in de informatie op deze site, noch de toegang tot deze site voor andere gebruikers te beletten, te beperken of anderszins te beïnvloeden.

Mocht u op deze website informatie zien waarvan u denkt dat deze onjuist is, dan verzoek ik u dit te melden door contact op te nemen.

Copyright en auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom van teksten, afbeeldingen (met uitzondering van rechtenvrije afbeeldingen) en andere materialen liggen bij Mackrad.nl/Marcus Bergsma. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Mackrad.nl/Marcus Bergsma, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. Wilt u beeldmateriaal gebruiken voor welk doel dan ook, neem dan contact op.

Menu